SALONUL DE PRIMĂVARĂ,
cu artişti dobrogeni
În contextul evenimentelor culturale găzduite de Biblioteca Naţională I. N. Roman din
Constanţa, Asociaţia „ARTIŞTI DOBROGENI”, organizație non-profit înscrisă în Registrul
Special al Asocialțiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Constanța sub nr. 8/03.02.2015, aduce
în atenţia iubitorilor de artă expoziţia, care prezintă pe simeze 58 de picturi, cu inspiraţia
fiecărui artist din anul precedent. Totodată, la vernisaj se va distribui pliantul expozitiei
pentru promovarea artiştilor participanţi.
Expoziţia artiştilor dobrogeni vine în sustinerea necesităţii de dezvoltare a
sentimentului de apartenenţă la un popor cu istorie culturală, pe meleaguri cu peisaje inedite,
sentiment completat cu emoţia şi sensibilitatea pe care o transmit artiştii prin creaţiile lor.
Această Agora de activităţi culturale a Asociaţiei Artişti Dobrogeni, creatori de artă,
poezie, proză şi muzică, propune o punte de legatură între comunitatea locală şi creatorii de
artă dobrogeni, care urmăresc creşterea numărului de participanţi la actul de cultură,
promovarea educaţiei prin artă şi dezvoltarea comunicării interculturale din Dobrogea,
pentru că trăim într-o lume care pare că striveşte emoţia şi sensibilitatea prin pragmatismul ei
iar tehnologizarea duce la lipsa de comunicare reală.
Spaţiul geografic dintre Dunăre şi Marea Neagră a dat de-a lungul timpului
personalităţi importante pentru cultura şi civilizaţia romănească. Luându-l ca reper pe Ovidiu,
“cântarețul iubitor, gingaș, răpus de al său talent”, orice tânăr creator născut pe meleagurile
dobrogene, iubește și se definește în raport cu poezia lui. Aici s-au născut Ion Jalea, Boris
Caragea, Grosu Cristea, Lucian Grigorescu, Alexandru Ciucurencu și mulți alți artiști
importanți. Boris Caragea, spunea un cronicar, a învățat pe tarâmul natal unduirea,
intensitatea, lumina, seninul și deșertăciunea (din Revista Dobrogeană).
Astfel, înființarea Asociației Artiști Dobrogeni apare ca o continuitate, în
discontinuitatea unei idei interbelice. Aceea de a uni spiritul creativ, liber, într-un nucleu ce
vrea să descrie o dinamică a expresivității în toate domeniile spiritualității de la malul Pontul
Euxin. Un artist se naște ușor, dar se formează greu, trecând prin furcile caudine ale opiniei
publice, în expoziţii de grup şi personale, sub îndrumarea criticului de arta şi a
profesioniştilor în pictură.
Prin expoziţia “Salonul de primăvară”, dragi iubitori de artă, vă invităm să vă
delectaţi şi să apreciaţi actul de cultură al celor 22 de artişti plastici participanţi, la expoziţia
organizată sub coordonarea preşedintelui fondator al asociaţiei, Mirela Iuliana
TURTOI, prezentată în data de 6 mai, de criticul de artă, drd. Deleanu Geta. S-au alăturat
pentru surprize muzicale: Ela CHIRILĂ – voce şi chitară, precum şi Gabriela DOBRE –
mezzosopran, Director department Muzică.
În deschiderea evenimentului cultural, vor vorbi: dl. director al Bibliotecii
Judeţene I. N. Roman – Angelo MITCHIEVICI, precum şi dna Corina
APOSTOLEANU.
3249A1DD-CB71-43EC-9A93-9DECEEF9F51A