Interviu cu Jiji Mădălina, realizat de Enache TUȘA în cadrul proiectului: „Organizare sesiune culturală și realizare album cu artişti dobrogeni contemporani”

– Finanțare: Consiliul Judetean Constanța

– Cofinanțare: Asociația „Artiști Dobrogeni”

imageE.T. Ce v-a inspirat  în alegerea temelor pentru lucrările dumneavoastră ?

J.M. Chipul teluric şi generos al Mării Negre, lăcaşurile de cult din Dobrogea şi mozaicul cultural cu care noi suntem obşnuiţi să trăim reprezintă sursa mea de inspiraţie.

E.T. Cum vedeți Dobrogea în contextul specificului multietnic?

J.M. O regiune locuită de români, greci, turci, tătari, aromâni, ucranieni, bulgari, lipoveni, rromi, evrei, etc. într-o totală armonie fără conflicte majore între etnii poate fi numită din puctul meu de vedere ” Mamă”, o Dobroge Mamă care îi îndeamnă la clemenţă şi bună convieţuire.

E.T. Cum v-a inspirat în temele dumneavoastră acest specific multicultural?

J.M. Specificul multicultural are un rol important în creaţia mea. Mărcile identitare ale diferitelor etnii din Dobrogea,specificul românesc şi aromânesc îmi sunt surse de inspiraţie; costumele tradiţionale, ţesăturile, podoabele, obiectele de cult.

E.T. Cum vă definește   Asociația  „Artiști Dobrogeni”  în cadrul căreia activați ?

J.M. Mă simt norocoasă că fac parte din aceasta asociaţie, unde am cunoscut oameni deosebiţi mereu cu zâmbetul pe buze, artişti plastici minunaţi plini de viaţă de la care am mereu câte ceva de învăţat. Mă consider  a fi o piesă dintr-un  puzzel cultural numit Asociaţia „Artişti Dobrogeni”, care cu fiecare eveniment în parte se dezvoltă din ce în ce mai frumos.

E.T. Ce sfaturi le dați tinerilor care doresc  să urmeze o carieră artistică ?

J.M. Tinerilor artişti le pot spune să creadă în puterea dorinţei, să nu renunţe niciodată la visurile lor, să pună multă pasiune în ceea ce fac şi să îşi antreneze creativitatea.

E.T. Cum vă influențează în creația dumneavoastră cosmopolitismul dobrogean ?

J.M. Mă simt norocoasă că m –am născut şi crescut în acest rai multicultural, cu o sursă nesecată de inspiraţie care a avut o influenţă benefică asupra creaţiei mele.

E.T. Care sunt proiectele dumneavoastră de viitor ?

J.M. Tot ce îmi doresc pe viitor este să împart emoţiile, sentimentele, trăirile  pe care le transmit în fiecare  tablou cu câţi mai mulţi iubitori de artă şi frumos.

Asociația „Artiști Dobrogeni”

Acţionând ca o echipă multiculturală, Asociația Artiști Dobrogeni unește artele vizuale, poezia, proza și muzica, dezvoltând și transmiţând generaţiei tinere sentimentul de apartenenţă la o identitate culturală.